Representantforslag om oppstart av mobile gasskraftverk i perioder med kraftunderskudd og/eller høye strømpriser

Dokument 8:44 S (2010-2011), Innst. 224 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Henning Skumsvoll, Harald T. Nesvik, Ketil Solvik-Olsen, Tord Lien Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 17.02.2011 Innst. 224 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om å be regjeringen snarest endre konsesjonsvilkårene for oppstart av de mobile gasskraftverkene, slik at de også skal ta hensyn til prissignaler i markedet, samt i større grad brukes til å forebygge en kraftkrise på grunn av tomme vannmagasin. Forslaget fikk ikke støtte fra regjeringspartiene og Kristelig Folkeparti, og ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.02.2011

   Behandlet i Stortinget: 24.02.2011