Forslag fra stortingsrepresentantene Peter Angelsen, Tove Karin Viken og Ole Gabriel Ueland om å ta opp arbeidet med automatisering og avfolking av fyrstasjoner langs kysten til ny vurdering

Dokument nr. 8:23, innst. S. nr. 208 for 1992-93

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ole Gabriel Ueland, Peter Angelsen, Tove Kari Viken Saken er behandlet i sjøfarts- og fiskerikomiteen ( vedtak: Stortinget ber Regjeringen ta opp arbeidet med automatisering og avfolkning av fyrstasjoner langs kysten til ny vurdering) Innstilling avgitt 04.06.1993 Innst. S. nr. 208 (1992-93)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.1993

   Behandlet i Stortinget: 18.06.1993