Aktivt eierskap - norsk statlig eierskap i en global økonomi

Meld. St. 13 (2010-2011), Innst. 392 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Nærings- og handelsdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 31.05.2011 Innst. 392 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en melding fra Regjeringen om Aktivt eierskap-norsk statlig eierskap i en global økonomi. Stortinget har enstemmig vedtatt å legge meldingen ved protokollen. Representanter fra FrP, H og KrF fremmet i tillegg en rekke forslag. Ingen av disse forslagene fikk flertall i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2011