Utviklingen i Sørøst-Europa

Meld. St. 17 (2010-2011), Innst. 61 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 16.11.2011 Innst. 61 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har debattert og godkjent den enstemmige innstillingen fra utenriks- og forsvarskomiteen om norsk innsats for stabilitet og utvikling i Sørøst-Europa.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 29.11.2011