Revidert nasjonalbudsjett 2011

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2011 Innst. 420 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet regjeringens proposisjon om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011, som følger stortingsmeldingen om revidert nasjonalbudsjett. Innstillingen fra finanskomiteen inneholdt mindre endringer i forhold til regjeringens forslag. Innstillingen ble vedtatt uten øvrige endringer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2011

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2011