Revidert nasjonalbudsjett 2011

Meld. St. 2 (2010-2011), Innst. 420 S (2010-2011)

Status

Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 10.06.2011 Innst. 420 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  Vedtak i korthet

  Stortinget har behandlet regjeringens proposisjon om tilleggsbevilgninger og omprioriteringer i statsbudsjettet 2011, som følger stortingsmeldingen om revidert nasjonalbudsjett. Innstillingen fra finanskomiteen inneholdt mindre endringer i forhold til regjeringens forslag. Innstillingen ble vedtatt uten øvrige endringer.

  Behandling og vedtak

  Saken er ferdigbehandlet

  Vedtak i samsvar med innstillingen

  Vedtak og henstillinger

  Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 10.06.2011

  Behandlet i Stortinget: 17.06.2011