Representantforslag om å øke kompetansen i barnevernet

Dokument 8:85 S (2010-2011), Innst. 323 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i familie- og kulturkomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 10.05.2011 Innst. 323 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet forslag om å øke kompetansen i barnevernet. Forslagene ble ikke vedtatt, men ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 23.05.2011