Forslag fra stortingsrepresentantene John G. Bernander og Thea Knutzen om lov om endring i lov av 5. juni 1964 nr. 2 om sosial omsorg. Hjemmel til å stille vilkår om arbeidsytelse

Dokument nr. 8:31 for 1990-91, innst. O. nr. 6 for 1991-92

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra John G. Bernander, Thea Knutzen Saken er behandlet i sosialkomiteen Innstilling avgitt 29.10.1991 Innst. O. nr. 6 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.10.1991

   Behandlet i Odelstinget: 14.11.1991