Representantforslag om utarbeidelse av en stortingsmelding om en samordnet og framtidsrettet strategi for norsk reiselivsnæring

Dokument 8:118 S (2010-2011), Innst. 347 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bård Hoksrud, Harald T. Nesvik, Per Roar Bredvold, Torgeir Trældal Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 19.05.2011 Innst. 347 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra representanter fra FrP om en samordnet og framtidsrettet strategi for norsk reiselivsnæring. Stortingets flertall, bestående av representantene fra Ap, Sv og Sp, stemte imot forslaget.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 09.06.2011