Forslag fra stortingsrepresentantene Carl I. Hagen, John Alvheim og Inger-Marie Ytterhorn om lov om endring i lov av 6. juli 1957 nr. 26 om samordning av pensjons- og trygdeytelser

Dokument nr. 8:52 for 1990-91, innst. O. nr. 51, besl. O. nr. 68, besl. L. nr. 6, besl. O. nr. 82 for 1991-92

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Loven gjelder fra det tidspunktet som bestemmes i loven, eller som regjeringen bestemmer.

Lovforslag fra Carl I. Hagen, Inger-Marie Ytterhorn, John I. Alvheim Saken er behandlet i forbruker- og administrasjonskomiteen Innstilling avgitt 27.03.1992 Innst. O. nr. 51 (1991-92)

Saksgang

 1. Status

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.03.1992

   Behandlet andre gang i Odelstinget: 21.05.1992

   Behandlet i Lagtinget: 12.05.1992