Finansiering og utbedring av fv 34 på strekningen Grime - Vesleelva i Søndre Land

Prop. 103 S (2010-2011), Innst. 350 S (2010-2011)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 24.05.2011 Innst. 350 S (2010-2011)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har, med unntak av Fremskrittspartiet, vedtatt at strekningen Grime-Vesleelva i Søndre Land kommune i Oppland kan delvis finansieres med bompenger. Kostnadsoverslaget er 193 mill. kroner, og i finansieringsplanen er det lagt til grunn 92 mill. kroner i fylkeskommunale midler og 101 mill. kroner i bompenger. Strekningen er 10,3 km lang. Anleggsarbeida starter i 2011 og med ferdigstilling i 2013.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 24.05.2011

   Behandlet i Stortinget: 06.06.2011