Endringar i offentleglova

Prop. 125 L (2010-2011), Innst. 66 L (2011-2012), Lovvedtak 18 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og politidepartementet Saken er behandlet i justiskomiteen Innstilling avgitt 23.11.2011 Innst. 66 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i offentlighetsloven. Endringene innebærer at det kan gjøres unntak for innsyn for to nye kategorier av informasjon. For det første kan det gjøres unntak fra innsyn for fødselsnummer og lignende identifikasjonsnummer. For det andre kan det gjøres unntak for lønnsoppgaver dersom innsyn i bruttoutbetalinger blir gitt på annen måte.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 23.11.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget 08.12.2011