Representantforslag om endringer i voldsoffererstatningsloven og opprettelse av en offeromsorg

Dokument 8:156 S (2010-2011), Innst. 150 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åse Michaelsen, Hans Frode Kielland Asmyhr, Morten Ørsal Johansen, Per Sandberg Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 17.01.2012 Innst. 150 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet en rekke forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om endringer i voldsoffererstatningsloven og opprettelse av en offeromsorg. Alle forslagene ble ikke vedtatt, men Stortinget vedtok flere tiltak som skal bedre voldsofres situasjon bl.a ble Regjeringen bedt om å vurdere foreldelsesfristen for å fremme krav om voldsoffererstatning og vurdere muligheten for å opprette en nasjonal kriminalitetsoffermyndighet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.01.2012

   Behandlet i Stortinget: 07.02.2012