Endringer i arbeidsmarkedsloven

Prop. 132 L (2010-2011), Innst. 163 L (2011-2012), Lovvedtak 40 (2011-2012)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 31.01.2012 Innst. 163 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt endringer i arbeidsmarkedsloven som omhandler krav om politiattest for ansatte i bedrifter som tilbyr tiltaket varig tilrettelagt arbeid.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 31.01.2012

   Behandlet andre gang i Stortinget: 20.03.2012