Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og India

Prop. 140 S (2010-2011), Innst. 26 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 27.10.2011 Innst. 26 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig i samsvar med regjeringens forslag samtykket til om å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og India.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 27.10.2011

   Behandlet i Stortinget: 10.11.2011