Hjelp til tørkeofre på Afrikas Horn

Prop. 152 S (2010-2011), Innst. 19 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Utenriksdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 19.10.2011 Innst. 19 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har enstemmig vedtatt å endre Statsbudsjettet for 2011 og øke kapittel 163 med 300 mill. kroner. Økningen går til hjelp til tørkeofrene på Afrikas Horn.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 19.10.2011

   Behandlet i Stortinget: 17.11.2011