Fordelingsmeldingen

Meld. St. 30 (2010-2011), Innst. 222 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 26.03.2012 Innst. 222 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet Fordelingsmeldingen, og enstemmig vedtatt at meldingen vedlegges protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 26.03.2012

   Behandlet i Stortinget: 29.03.2012