Skatter, avgifter og toll 2012 - lovdelen

Prop. 1 LS (2011-2012), Innst. 4 L (2011-2012), Lovvedtak 9-17 (2011-2012) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 18.11.2011 Innst. 4 L (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i forbindelse med behandlingen av statsbudsjettet for 2012 vedtatt endringer i skatte- og avgiftslovgivningen i tråd med regjeringens forslag.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.11.2011

   Behandlet andre gang i Stortinget 01.12.2011