Innstilling fra finanskomiteen om skatter og avgifter 2012 – lovendringer

Dette dokument

  • Innst. 4 L (2011–2012)
  • Kildedok: Prop. l LS (2011–2012)
  • Dato: 18.11.2011
  • Utgiver: finanskomiteen
  • Sidetall: 72

Til Stortinget

Oslo, i finanskomiteen, den 18. november 2011

Torgeir Micaelsen

leder og ordfører