Skatter, avgifter og toll 2012

Prop. 1 LS (2011-2012), Innst. 3 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 18.11.2011 Innst. 3 S (2011-2012)

Saksgang

  1. Status

    • Vedtak i korthet

      Stortinget har ved behandlingen av statsbudsjettet for 2012 vedtatt finanskomiteens tilrådning om skatte-, avgifts- og tollvedtak, rammeoverføringer, tilfeldige utgifter og inntekter og utbytte i tråd med regjeringens forslag.

    • Behandling og vedtak

      Saken er ferdigbehandlet

      Vedtak i samsvar med innstillingen

      Vedtak og henstillinger

    • Slik stemte representantene

    • Behandling og innstilling

      Innstilling avgitt 18.11.2011

      Behandlet i Stortinget: 24.11.2011