Endringar i statsbudsjettet for 2011 under Samferdselsdepartementet

Prop. 32 S (2011-2012), Innst. 87 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 30.11.2011 Innst. 87 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag frå regjeringa vedteke diverse endringar på statsbudsjettet for 2011 under Samferdselsdepartementet.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 30.11.2011

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2011