Representantforslag om en gjennomgang av forskrifter tilhørende til plan- og bygningsloven, med sikte på å gjøre det enklere å leie ut del av egen bolig

Dokument 8:46 S (2011-2012), Innst. 244 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kommunal- og forvaltningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 18.04.2012 Innst. 244 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Venstre om en gjennomgang av forskrifter tilhørende til plan- og bygningsloven, med sikte på å gjøre det enklere å leie ut del av egen bolig. Forslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.04.2012

   Behandlet i Stortinget: 03.05.2012