Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Trine Skei Grande og Borghild Tenden om en gjennomgang av forskrifter tilhørende plan- og bygningsloven, med sikte på å gjøre det enklere å leie ut del av egen bolig

Til Stortinget

Oslo, i kommunal- og forvaltningskomiteen, den 18. april 2012

Aksel Hagen

Åge Starheim

leder

ordfører