Representantforslag om forbud mot tigging

Dokument 8:71 S (2011-2012), Innst. 367 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Åse Michaelsen, Hans Frode Kielland Asmyhr, Siv Aida Rui Skattem, Ulf Leirstein Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 05.06.2012 Innst. 367 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter fra Fremskrittspartiet om å innføre et forbud mot tigging. Forslaget fikk ikke tilslutning fra flertallet i Storitnget og ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.06.2012

   Behandlet i Stortinget: 11.06.2012