Representantforslag om et særskilt videreutdanningsløft for tilsatte i grunnskolen som mangler undervisningskompetanse

Dokument 8:87 S (2011-2012), Innst. 386 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Borghild Tenden, Trine Skei Grande Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (V) Innstilling avgitt 07.06.2012 Innst. 386 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra representanter for Venstre om et særskilt videreutdanningsløft for tilsatte i grunnskolen som mangler undervisningskompetanse.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 07.06.2012

   Behandlet i Stortinget: 09.10.2012