Årsmelding til Stortinget fra Stortingets EOS-utvalg for 2011

Dokument 7:1 (2011-2012), Innst. 335 S (2011-2012)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Interne styrer og utvalg Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 29.05.2012 Innst. 335 S (2011-2012)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet årsmelding fra EOS-utvalget. I årsmeldingen gjøres det rede for utvalgets arbeid i 2011, herunder inspeksjoner i Politiets sikkerhetstjeneste, Nasjonal sikkerhetsmyndighet, Etterretningstjenesten og Forsvarets sikkerhetsavdeling. Komiteen viser i sin enstemmige innstilling til at EOS-utvalgets kontroll er med på å sikre rettssikkerheten til enkeltindivider og å skape tillit til at tjenestene opererer innenfor lovbestemte rammer.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.05.2012

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2012