Representantforslag om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere og forsterket oppfølging for sosialhjelpsmottakere under 26 år

Dokument 8:119 S (2011-2012), Innst. 54 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Bjørn Lødemel, Erna Solberg, Sonja Irene Sjøli, Sylvi Graham, Torbjørn Røe Isaksen Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 08.11.2012 Innst. 54 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra Høyre om aktivitetsplikt for sosialhjelpsmottakere og forsterket oppfølging for sosialhjelpsmottakere under 26 år. Representantforslaget ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 08.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 05.12.2012