Representantforslag om skjerpet aktsomhetskrav for hundeeiere i nærheten av førerhunder i tjeneste

Dokument 8:126 L (2011-2012), Innst. 165 L (2012-2013)

Status: Saken er ferdigbehandlet.

Lovforslag fra Per Sandberg Saken er behandlet i justiskomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 18.12.2012 Innst. 165 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har drøftet et forslag fra en representant fra Fremskrittspartiet om skjerpet aktsomhetskrav for hundeeiere i nærheten av førerhunder i tjeneste. Forslaget fikk ikke støtte fra flertallet i Stortinget.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 18.12.2012

   Behandlet første gang i Stortinget: 07.02.2013