Årsmelding 2011 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Melding fra Arbeidsdepartementet Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Innstilling avgitt 16.10.2012 Innst. 24 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet årsmelding 2011 for Pensjonsordningen for stortingsrepresentanter. Meldingen ble vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.10.2012

   Behandlet i Stortinget: 08.11.2012