Grunnlovsforslag om ny § 38 (grunnlovfesting av kroner og øre som norsk pengeeining)

Dokument 12:27 (2011-2012), Innst. 286 S (2015-2016)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Innstilling avgitt 12.05.2016 Innst. 286 S (2015-2016)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om grunnlovsforslag 27, jf. Innst. 286 S (2015-2016) og Dokument 12:27 (2011-2012) fremmet av Per Olaf Lundteigen, Lars Peder Brekk, Jenny Klinge, Hallgeir H. Langeland og Jette F. Christensen. Forslaget går ut på en ny § 38 i Grunnloven om kroner og øre som norsk pengeeining. Det fremgår av innstillingen at bare komiteens medlem fra Senterpartiet ønsket å bifalle forslaget. Forslaget ble med 157 mot 9 stemmer ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.05.2016

   Behandlet i Stortinget: 24.05.2016