Endringar i "Regulativ for tillegg mv. til utskrivne vernepliktige mannskap"

Prop. 151 S (2011-2012), Innst. 67 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 14.11.2012 Innst. 67 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget vedtok enstemmig regjeringens forslag til endrede regulativ og tillegg til utskrevne vernepliktige mannskaper. Endringen er på 4,6 pst, utregnet til 22 163 000 kroner.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.11.2012

   Behandlet i Stortinget: 07.12.2012