Du bruker en gammel nettleser. For å kunne bruke all funksjonalitet i nettsidene må du bytte til en nyere og oppdatert nettleser. Se oversikt over støttede nettlesere.

Stortinget.no

logo
Hopp til innholdet
Til forsiden

Endringar i sjøloven (reglar om passasjeransvar, m.a. gjennomføring av forordning (EF) nr. 392/2009)

Prop. 54 LS (2012-2013), Innst. 223 L (2012-2013), Lovvedtak 48 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Justis- og beredskapsdepartementetSaken er behandlet i justiskomiteenInnstilling avgitt 05.03.2013Innst. 223 L (2012-2013)

Saksgang

Status

 • Vedtak i korthet

  Stortinget har enstemmig vedtatt endringer i sjøloven om passasjeransvar mv.. Endringene er en oppfølging av forordning (EF) nr. 392/2009) om samtykke til ratifikasjon av 2002-protokollen til Aten-konvensjonen om transport av passasjerar og deira reisegods til sjøs, 1974 m.m.

 • Behandling og vedtak

  Lovsaken er ferdigbehandlet

 • Slik stemte representantene

  Første behandling:
  Voteringsoversikt

 • Behandling og innstilling

  Innstilling avgitt 05.03.2013

  Behandlet andre gang i Stortinget 29.04.2013