Reindriftsavtalen 2013/2014, og endringer i statsbudsjettet for 2013 m.m.

Prop. 104 S (2012-2013), Innst. 308 S (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Landbruks- og matdepartementet Saken er behandlet i næringskomiteen Innstilling avgitt 16.05.2013 Innst. 308 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet en proposisjon fra regjeringen om reindriftsavtalen 2013/2014 og endringer i statsbudsjettet for 2013 m.m. Avtalen innebærer økonomiske tiltak i reindriftsnæringen på i alt 109,5 millioner kr, en økning på 5,0 millioner kr ift gjeldende avtale. Stortingets flertall, alle unntatt medlemmene fra FrP, har gitt sin tilslutning til proposisjonen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 27.05.2013