Tillegg til Prop. 141 L (2011-2012) Endringer i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv.

Prop. 66 L (2012-2013), Innst. 218 L (2012-2013), Lovvedtak 45 (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Finansdepartementet Saken er behandlet i finanskomiteen Innstilling avgitt 05.03.2013 Innst. 218 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har mot stemmer fra Fremskrittspartiet, Høyre, Kristelig Folkeparti og Venstre vedtatt nye kontrollbestemmelser i ligningsloven og merverdiavgiftsloven mv. og enstemmig vedtatt innføring av en ordning med personalliste – daglig oppdatert oversikt over hvilke personer som til enhver tid er på jobb – innen bransjene restaurant-/serveringsvirksomhet, frisørvirksomhet/skjønnhetspleie og bilpleie/bilverksted.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.03.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget 09.04.2013