Endringer i vegtrafikkloven (elektronisk betalingsenhet i kjøretøy)

Prop. 80 L (2012-2013), Innst. 255 L (2012-2013), Lovvedtak 50 (2012-2013)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 16.04.2013 Innst. 255 L (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjerinng vedtatt endringer i vegtrafikkloven. Lovbestemmelsen åpner for at departementet kan fastsette forskrift om at kjøretøy med tillatt totalvekt over 3500 kg skal være utstyrt brikke til de norske trafikantbetalingssystemene for kjøring på det offentlige vegnettet (for innkreving av trafikantbetaling til bompengeselskapene). Lovbestemmelsen kan ha betydning for europeisk næringstransport sin tilgang til å yte transporttjenester i Norge, jf. at innkrevingen av trafikantbetaling for utenlandske kjøretøy har spesielt vært krevnde for bompengeselskapene.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 16.04.2013

   Behandlet andre gang i Stortinget: 29.04.2013