Representantforslag om at løpende alderspensjoner reguleres i takt med lønnsutviklingen

Dokument 8:47 S (2012-2013), Innst. 326 S (2012-2013) Følg saken (e-postvarsling)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Laila Reiertsen, Robert Eriksson, Vigdis Giltun Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 21.05.2013 Innst. 326 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag fra stortingsrepresentantene Robert Eriksson, Vigdis Giltun og Laila Marie Reiertsen fra Fremskrittspartiet om at løpende alderspensjoner reguleres i takt med lønnsutviklingen. Repesentantforslaget ble ikke bifalt.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 21.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 04.06.2013