Representantforslag om videregående skoletilbud til pasienter i helseinstitusjon

Dokument 8:64 S (2012-2013), Innst. 365 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Dagrun Eriksen, Kjell Arvid Svendsen, Laila Dåvøy, Line Henriette Holten Saken er behandlet i kirke-, utdannings- og forskningskomiteen Forslag fra (KrF) Innstilling avgitt 28.05.2013 Innst. 365 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et representantforslag om skoletilbud til pasienter. Forslaget fikk ikke flertall.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 28.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 14.06.2013