Representantforslag om bredbåndsutbygging

Dokument 8:88 S (2012-2013), Innst. 294 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Ingjerd Schou, Lars Myraune, Svein Flåtten, Svein Harberg, Øyvind Halleraker Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Forslag fra (H) Innstilling avgitt 14.05.2013 Innst. 294 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har med bakgrunn i representantforslag fra Høyre drøftet anmodning om Stortinget ber regjeringen sørge for at det snarest kommer på plass en nasjonal graveforskrift som åpner for "microtrenching" (metode for å legge bredbånd i forbindelse med blant annet vegarbeid). Forslaget fikk ikke tilslutning og ble vedtatt vedlagt protokollen med stemmene fra Ap, SV og KrF.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 14.05.2013

   Behandlet i Stortinget: 28.05.2013