Representantforslag om lik rett til alderspensjon uavhengig av sivil status og ektefelles inntekt

Dokument 8:103 S (2012-2013), Innst. 412 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Robert Eriksson Saken er behandlet i arbeids- og sosialkomiteen Forslag fra (FrP) Innstilling avgitt 04.06.2013 Innst. 412 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har beahndlet et representantforslag fra Fremskrittspartiet om lik rett til alderspensjon uavhengig av sivil status og ektefelles inntekt. Representantforslaget ble fikk ikke tilslutning.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 18.06.2013