Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet (Investeringar i Forsvaret og andre saker)

Prop. 136 S (2012-2013), Innst. 490 S (2012-2013), kapittel 4

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Forsvarsdepartementet Saken er behandlet i utenriks- og forsvarskomiteen Innstilling avgitt 12.06.2013 Innst. 490 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget forkastet 17. juni innstilling 490 S (2013-2013) fra utenriks og forsvarskomite om å tilbakesende Prop. 136 S (2012-2013) - kapittel 4 til regjeringen. Stortinget vedtok innstillingens tre forslag fra mindretall om organisatoriske endringer av Forsvarets spesialstyrker.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2013