Innstilling fra utenriks- og forsvarskomiteen om Endringar i statsbudsjettet 2013 under Forsvarsdepartementet (Investeringar i Forsvaret og andre saker)

Dette dokument

  • Innst. 490 S (2012–2013)
  • Kildedok: Prop. 136 S (2012–2013) kapittel 4
  • Dato: 12.06.2013
  • Utgiver: utenriks- og forsvarskomiteen
  • Sidetall: 46

Til Stortinget

Oslo, i utenriks- og forsvarskomiteen, den 12. juni 2013

Ine M. Eriksen Søreide

Sverre Myrli

leder

ordfører