E6 Halselv - Møllnes i Finnmark - styrings- og kostnadsramme

Prop. 175 S (2012-2013), Innst. 509 S (2012-2013)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 17.06.2013 Innst. 509 S (2012-2013)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har i samsvar med forslag fra regjeringen gitt Samferdselsdepartementet fullmakt til å gjennomføre prosjektet E6 Halselv - Møllnes i Finnmark innenfor en kostnadsramme på 992 mill, kroner. Det er lagt opp til anleggsstart høsten 2013/våren 2014.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 17.06.2013

   Behandlet i Stortinget: 20.06.2013