Riksrevisjonens undersøkelse av effektivitet og resultatoppnåelse i Helsedirektoratet

Dokument 3:3 (2013-2014), Innst. 136 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Dokument fra Riksrevisjonen Saken er behandlet i kontroll- og konstitusjonskomiteen Innstilling avgitt 25.02.2014 Innst. 136 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Riksrevisjonen har undersøkt effektivitet og måloppnåelse i Helsedirektoratet, og konkludert med at det er svakheter ved virksomhetsstyringen, at direktoratet har utfordringer med styring og oppfølging av det faglige arbeidet og at Helse- og omsorgsdepartementets oppdrag til Helsdirektoratet er for omfattende og detaljert, og i hovedsak konsentrert om en av direktoratets tre oppgaver - iverksetter av vedtatt politikk. Komiteen sier i innstillingen at den mener funnene i Riksrevisjonens rapport er alvorlige og at arbeidet med forbedringer må systematiseres og prioriteres. Saken ble vedtatt vedlagt protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 25.02.2014

   Behandlet i Stortinget: 20.03.2014