Representantforslag om en 5-årig kommunal opptrappingsplan for psykisk helse

Dokument 8:41 S (2013-2014), Innst. 271 S (2013-2014)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Heidi Greni, Jenny Klinge, Kjersti Toppe, Per Olaf Lundteigen Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 10.06.2014 Innst. 271 S (2013-2014)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har forkastet et forslag fra Senterpartiet om å be regjeringen framlegge en femårig kommunal opptrappingsplan for psykisk helse. Forslaget fikk tilslutning fra Arbeiderpartiet og Sosialistisk Venstreparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 10.06.2014

   Behandlet i Stortinget: 17.06.2014