Endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger mv. i plandelen)

Prop. 121 L (2013-2014), Innst. 47 L (2014-2015), Lovvedtak 4 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Innstilling avgitt 13.11.2014 Innst. 47 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har samtykket i de foreslåtte endringer i plan- og bygningsloven (forenklinger mv. i plandelen).

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 13.11.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget: 25.11.2014