Endringer i alkoholloven (åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk)

Prop. 127 L (2013-2014), Innst. 58 L (2014-2015), Lovvedtak 10 (2014-2015)

Status: Lovsaken er ferdigbehandlet og sanksjonert i statsråd. Opplysninger om ikrafttredelse fremgår nederst i høyre kolonne.

Lovforslag fra Helse- og omsorgsdepartementet Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Innstilling avgitt 20.11.2014 Innst. 58 L (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har fattet vedtak om at Vinmonoplet skal kunne holde sine butikker åpne på nyttårs-, påske- og pinseaften og på valgdager og dager for folkeavstemning. Forslaget ble vedtatt mot stemmene til Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Forslag fra regjeringen om at Vinmonolpolets butikker også skulle kunne være åpne på julaften ble nedstemt. Dette forslaget fikk bare tilslutning fra Høyre og Fremskrittspartiet.

  • Behandling og vedtak

   Lovsaken er ferdigbehandlet

  • Slik stemte representantene

   Første behandling: Voteringsoversikt

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 20.11.2014

   Behandlet andre gang i Stortinget 08.12.2014