Utbygging og finansiering av vegprosjekt og tiltak i Bodø kommune (Bypakke Bodø) og endra takst- og rabattopplegg for rv 80 Løding - Vikan (Tverlandsbrua)

Prop. 131 S (2013-2014), Innst. 27 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Samferdselsdepartementet Saken er behandlet i transport- og kommunikasjonskomiteen Innstilling avgitt 04.11.2014 Innst. 27 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt at bompengeselskap får samtykke til å ta opp lån og kreve inn bompenger til delvis bompengefinansiering av vegprosjekt og tiltak i Bodø kommune (Bypakke Bodø). Det dominerende prosjektet er rv. 80 på strekningen Hunstadmoen-Thallekryset. Bypakken har en samlet økonomisk ramme på 2820 mill. kroner. Finansieringen er basert på innkreving av bompenger og statlige, fylkeskommunale og kommunale midler. Bompengedelen utgjør 2025 mill. kroner. Innkrevingen starter ventelig i 2015 og med en innkrevingsperiode om lag 15 år. Stortinget ber regjeringen ta initiativ til at det åpnes for lokale forhandlinger med Bodø kommune om hvordan det økonomiske handlingsrommet for Bodøpakken skal benyttes, herunder utbygging av ny ankomst til Bodø havn. Stortinget samtykker samtidig til et endret takst- og rabattopplegg for rv. 80 Løding - Vikan (Tverlandsbrua), og slik at innkreving av bompenger i Bypakke Bodø skal samordnes med innkrevinga til Tverlandsbrau.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 04.11.2014

   Behandlet i Stortinget: 18.11.2014