Representantforslag om tak på lederlønninger

Dokument 8:96 S (2013-2014), Innst. 138 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Audun Lysbakken, Snorre Serigstad Valen Saken er behandlet i næringskomiteen Forslag fra (SV)
utkast til innstilling er forelagt for kommunal- og forvaltningskomiteen til uttalelse
Innstilling avgitt 29.01.2015 Innst. 138 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har behandlet et forslag fra representanter fra SV om tak på lederlønninger. Stortinget har enstemmig vedtatt å legge forslaget ved protokollen.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 29.01.2015

   Behandlet i Stortinget: 05.02.2015