Representantforslag om en handlingsplan i helsevesenet mot utbredelse av antibiotikaresistente bakterier

Dokument 8:2 S (2014-2015), Innst. 156 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Kjersti Toppe, Trygve Slagsvold Vedum Saken er behandlet i helse- og omsorgskomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 05.02.2015 Innst. 156 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Stortinget har vedtatt å be regjeringen i løpet av 2015 fremme en handlingsplan i helsevesenet mot utbredelse av antibiotikaresistente bakterier. Videre har Stortinget vedtatt å be regjeringen snarest innføre krav om diagnosekoder ved forskrivning av antibiotika på alle typer resepter, på en måte som ivaretar personvernet. Forslagene fikk støtte fra Arbeiderpartiet, Kristelig Folkeparti, Senterpartiet, Venstre og Sosialistisk Venstreparti.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 05.02.2015

   Behandlet i Stortinget: 17.02.2015