Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene Kjersti Toppe og Trygve Slagsvold Vedum om en handlingsplan i helsevesenet mot utbredelse av antibiotikaresistente bakterier

Dette dokument

Til Stortinget

Oslo, i helse- og omsorgskomiteen, den 5. februar 2015

Kari Kjønaas Kjos

Ruth Grung

leder

ordfører