Representantforslag om bedre energimerking av bygg

Dokument 8:21 S (2014-2015), Innst. 192 S (2014-2015)

Status: Stortinget har ferdigbehandlet saken.

Forslag fra Marit Arnstad Saken er behandlet i energi- og miljøkomiteen Forslag fra (Sp) Innstilling avgitt 12.03.2015 Innst. 192 S (2014-2015)

Saksgang

 1. Status

  • Vedtak i korthet

   Representantforslag fra stortingsrepresentanten Marit Arnstad om bedre energimerking av bygg er vedlagt protokollen. Det ble vedtatt å be regjeringen foreslå virkemidler for å fase ut fossil olje og fossil gass i fjernvarme og gjøre fjernvarme mest mulig ressurseffektiv.

  • Behandling og vedtak

   Saken er ferdigbehandlet

   Vedtak i samsvar med innstillingen med avvik/tillegg

   Vedtak og henstillinger

  • Slik stemte representantene

  • Behandling og innstilling

   Innstilling avgitt 12.03.2015

   Behandlet i Stortinget: 17.03.2015